Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 

Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 - čas prevádzky MŠ max. 9 hodín – od 6.30 h do 15.30 h

 • v jednej skupine max. 15 detí, deti zo skupín sa nebudú meniť

 • súrodenci budú zaradení do jednej skupiny

 • v prípade poklesu detí v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni

 • pri vstupe do škôlky meranie teploty, dezinfekcia rúk, sprevádzajúca osoba a dieťa pri vstupe do budovy sú povinní mať rúško

 • deti pri pobyte v škôlke rúško nemusia mať, majú ho odložené v skrinke

 • rodič pri nástupe dieťaťa do škôlky podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch škôlky zdržuje nevyhnutný čas, dodržiava odstupy, s jedným dieťaťom max. 1 osoba, v šatni max. 2 dospelí

 • deti do škôlky prichádzajú primerane oblečené, odporúčame dieťa neprezliekať a minimalizovať čas pobytu v šatni

 • dieťa má v skrinke náhradné veci ponechané v ruksačiku/vrecúšku/taške, tiež rúško a náhradné rúško

 • deti budú podľa počasia tráviť čo najviac času vonku

 • deti si počas pobytu v škôlke nebudú umývať zuby

 • zákaz nosenia predmetov a hračiek z domu

 • týždenné pranie a žehlenie posteľnej bielizne

 • v prípade ochorenia dieťaťa zodpovedné odhlasovanie z obedov

 • poplatky – finančný príspevok zákonného zástupcu a stravné uhrádzajú rodičia detí, ktoré od 1. 6. 2020 škôlku od tohto dňa navštevujú

 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy

 

 Prosíme rodičov o zodpovedný prístup. Ďakujeme.

 

Výchovno-vzdelávacia činnost sa v tomto období bude realizovať formou hier a hrových činností podľa potreby a záujmu detí bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnuia vzdelávacích oblastí uvedeného v ŠVP. Budeme sa zameriavať na budovanie sociálnych vzťahov v triede, na rozvíjanie komunikačných zručností, predmatematických zručností, bádateľských zručností, využívať didaktické hry a aktivity súvisiace s témami o ochrane zdravia, života a environmentálne témy. Uprednostňovať budeme pohybové aktivity, hlavne v exteriéri.

 

 Usmernenie k prevádzke škôl od 1. júna 2020:

 https://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-d...

  

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

 https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Organizácia%20a%20podmienky%20prevádzky%20základných%20škôl.pdf