Aktuálne informácie k prevádzke MŠ

Vážení rodičia, 

v sekcii Dokumenty - Oficiálne dokumenty je zverejnený Pokyn riaditeľky na obdobie školského roku 2020/2021, vo veciach:

  • prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,

  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

  • je vypracovaný v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami, a aktuálne platnými dokumentami Úradu verejného zdravotníctva, dokumentom Ministerstva školstva SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete v sekcii Dokumenty - Pre rodičov.