Vyhlásenie zákonného zástupcu a Zdravotný dotazník

Milí rodičia,

pri nástupe dieťaťa do škôlky 2. septembra 2020  je potrebné priniesť vyplnené vyhlásenie a zdravotný dotazník, ktoré sú uvedené nižšie na linku. 

Ďakujeme za pochopenie.

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

- Príloha č. 3 - Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

- Príloha č. 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu