Ochráňme spolu poklady Slovenska

Milí priatelia, 
možno viete možno nie, nadácia VUB aj tento rok podporí sumou 50.000€ jednu z kultúrnych pamiatok, ktoré sa dostali do finále. Sú tam aj dve pamiatky z Hlohovca a jednou z nich je gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela.