Zápis detí do základných škôl

Zápisy do prvého ročníka základných škôl

Druhá polovica apríla je čas, kedy sa konajú zápisy detí do základných škôl. Termín zápisu do základnej školy je určený zákonom. Povinnosťou obce/mesta je určiť presné miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všeobecne záväzným nariadením.

V Hlohovci sa zápisy uskutočnia v druhý úplný aprílový týždeň, t. j. od 15. 04.  do 17. 04. 2020, streda - piatok od 10:00 do 17:00 a v ostatné pracovné dni počas mesiaca apríl v čase stanovenom po dohode s riaditeľom príslušnej základnej školy, v súlade s VZN mesta Hlohovec č. 254/2019.

Vo všetkých základných školách v  Hlohovci je možné prihlášku do základnej školy vypísať vopred elektronicky. Pre zákonných zástupcov detí, ktorí nemajú možnosť vypísať prihlášku elektronicky, pripravia školy prihlášky v papierovej forme, ktoré budú k dispozícii na určenom mieste v areáli školy.

Priamy odkaz na webstránky škôl a ich elektronické prihlášky nájdete na webe mesta.