Včielky

5-6 ročné deti

V našej triede včielok to  stále  tak krásne bzučí - bzz bzz bzz. Túto triedu navštevujú deti vo veku 5-6 rokov. Každý deň sa tešia ako si zacvičia, zatancujú, ale najviac zo všetkého sa tešia zo spoločných hier, ktoré sú pre nich veľmi dôležité, hlavne pre ich zdravý vývoj. Naše usilovné včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, učia sa nové veci, experimentujú a vzdelávajú sa aj na počítači, kde riešia zložité úlohy. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Počas odpočinku sa prenesú do ríše rozprávok a spoločne v ríši snov držia palce dobrým hrdinom, aby vždy zvíťazilo dobro nad zlom. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.

Triedna učiteľka: Bc. Anna Hrčková, Dis. art.
Učiteľka: Bc. Miroslava Libantová

Oznamy

  • Platby zákonného zástupcu

    Milí rodičia,

  • Predškoláci a zápis do prvého ročníka

    Milí rodičia predškolákov, ktorí máte záujem o zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2020-2021, zápisy od budú realizované v termíne od 15.4.

  • Škôlka naďalej zatvorená

    Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID-19 je v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice prerušená prevádzka do odvolania.