Včielky

5-6 ročné deti

V našej triede včielok to  stále  tak krásne bzučí - bzz bzz bzz. Túto triedu navštevujú deti vo veku 5-6 rokov. Každý deň sa tešia ako si zacvičia, zatancujú, ale najviac zo všetkého sa tešia zo spoločných hier, ktoré sú pre nich veľmi dôležité, hlavne pre ich zdravý vývoj. Naše usilovné včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, učia sa nové veci, experimentujú a vzdelávajú sa aj na počítači, kde riešia zložité úlohy. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Počas odpočinku sa prenesú do ríše rozprávok a spoločne v ríši snov držia palce dobrým hrdinom, aby vždy zvíťazilo dobro nad zlom. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.

Triedna učiteľka: Bc. Anna Hrčková, Dis. art.
Učiteľka: Bc. Miroslava Libantová

Zoznam detí

-

Oznamy

 • Vianočné fotenie - zmena termínu

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu choroby pani fotografky sa vianočné fotenie prekladá na utorok 10. decembra 2019 o 9.00 h. Ďakujeme za pochopenie.

   

 • Najbližšie nás čaká

   Najbližšie nás čaká:

  - utorok 3. decembra 2019 o 9.00 h – vianočné fotenie

  - streda 4. decembra 2019 o 9.00 h – sv. omša v škôlke

 • Prerušenie prevádzky

  Vážení rodičia, na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave a v zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 – R z 31. 10.