Lienky

3-4 ročné deti

Naša triedy sú prispôsobené na činnosť detí, ktoré sú najmladšími v našej CMŠ. V mravčekovom a lienočkovom  kráľovstve sa o 17 mravčekov a 21 lienok starajú po 2 pani čiteľky.  V triedach majú k dispozícii veľké množstvo hračiek, didaktických pomôcok a ďalších predmetov potrebných pre každodennú činnosť.  Triedy sú viacúčelové, využívajú sa aj pre realizáciu telovýchovných chvíľok.

A ako vyzerá náš deň?

Ráno sa schádzame väčšinou do 8.00 hod. Ak niekto príde neskôr nevadí, iba príde o časť zážitkov. Hráme sa a pripravujeme svoj deň. Nasleduje hygiena a raňajky.  Po raňajkách nasleduje spoločná modlitba, kde každé dieťa vyjadrí svoju prosbu za koho chce modlitbu obetovať a na záver sa všetci spolu pomodlíme. Potom nasleduje ranné cvičenie – kde si všetci spolu zacvičíme. Dbáme na správny výber zdravotných cvikov sprevádzaných rôznymi riekankami, básničkami a pesničkami obohatených na záver spoločnými hrami a relaxáciou. Po cvičení nasleduje edukačná aktivita, kde sa deti vždy  naučia niečo nové – pokračujeme v téme dňa a priereze týždňa. Lienky majú v triede ten istý režim dňa od nástupu do materskej školy, čo im dodáva pocit istoty: dáme deťom možnosť cítiť sa v triede bezpečne posilňujeme u detí empatiu, priateľstvo, učíme ich medzi sebou komunikovať a rozprávať zážitky, aby sa naučili zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel, za činnosť, ktorú dieťa robí, budujeme u detí schopnosť počúvať jeden druhého a rešpektovať to, čo hovoria iní.
Po všetkých aktivitách ideme spolu von. Po obede deti odpočívajú na ležadlách. Po odpočinku sa v popoludňajších hodinách upevňujú vedomosti a zručnosti rôznymi aktivitami a hrami. Dni v našich triedach sú naozaj rozmanité a optimálne pre komplexný rozvoj osobnosti detí. Každodennou činnosťou sa snažíme skvalitniť osobnostný rast Vášho dieťatka, a tým ho vhodne pripraviť nielen na vstup do ZŠ ale aj na život v dnešnej spoločnosti.

Triedna učiteľka:  Mgr. Anna Jurčacková

Učiteľka: Mgr. Iveta Cubinková

Oznamy

 • Prerušenie prevádzky

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že prevádzka našej škôlky bude prerušená od piatku 22. 12. 2023 do piatku 5. 1. 2024. Opäť sa uvidíme v pondelok 8. 1. 20243 v obvyklom čase. 

 • Prerušenie prevádzky

  Vážení rodičia, 

 • Prerušenie prevádzky

  Vážení rodičia!
  V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 71% detí.