Lienky

3-4 ročné deti

Naša triedy sú prispôsobené na činnosť detí, ktoré sú najmladšími v našej CMŠ. V lienočkovom  kráľovstve sa o 18 lienok starajú 2 pani čiteľky.  V triedach majú k dispozícii veľké množstvo hračiek, didaktických pomôcok a ďalších predmetov potrebných pre každodennú činnosť.  Triedy sú viacúčelové, využívajú sa aj pre realizáciu telovýchovných chvíľok.

A ako vyzerá náš deň?

Ráno sa schádzame väčšinou do 8.00 hod. Ak niekto príde neskôr nevadí, iba príde o časť zážitkov. Hráme sa a pripravujeme svoj deň. Nasleduje hygiena a raňajky.  Po raňajkách nasleduje spoločná modlitba, kde každé dieťa vyjadrí svoju prosbu za koho chce modlitbu obetovať a na záver sa všetci spolu pomodlíme. Potom nasleduje ranné cvičenie – kde si všetci spolu zacvičíme. Dbáme na správny výber zdravotných cvikov sprevádzaných rôznymi riekankami, básničkami a pesničkami obohatených na záver spoločnými hrami a relaxáciou. Po cvičení nasleduje edukačná aktivita, kde sa deti vždy  naučia niečo nové – pokračujeme v téme dňa a priereze týždňa. Lienky majú v triede ten istý režim dňa od nástupu do materskej školy, čo im dodáva pocit istoty: dáme deťom možnosť cítiť sa v triede bezpečne posilňujeme u detí empatiu, priateľstvo, učíme ich medzi sebou komunikovať a rozprávať zážitky, aby sa naučili zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel, za činnosť, ktorú dieťa robí, budujeme u detí schopnosť počúvať jeden druhého a rešpektovať to, čo hovoria iní.
Po všetkých aktivitách ideme spolu von. Po obede deti odpočívajú na ležadlách. Po odpočinku sa v popoludňajších hodinách upevňujú vedomosti a zručnosti rôznymi aktivitami a hrami. Dni v našich triedach sú naozaj rozmanité a optimálne pre komplexný rozvoj osobnosti detí. Každodennou činnosťou sa snažíme skvalitniť osobnostný rast Vášho dieťatka, a tým ho vhodne pripraviť nielen na vstup do ZŠ ale aj na život v dnešnej spoločnosti.

Triedna učiteľka: Dana Havrlentová

Učiteľka: Bc. Martina Karabová

Zoznam detí

Balabánová Zoja
Daniš Kristián
Goga Dávid
Haluza Matej
Chochlíková Dominika
Chochlíková Michaela
Jurišová Ema
Kašťák Jakub
Košťál Tomáš
Kraicová Karolína Hana
Lile Rebeka
Liščák Matúš
Marinčák Michal
Minarovský Pavol
Polčík Marek
Prokein Patrik
Vargová Terézia

Oznamy

 • Podporte nás!

  Milí rodičia,

  podporte nás hlasovaním v projekte Tesco!

  Ďakujeme!

   

 • Zber papiera

   

  Milí rodičia,

   

  v čase od 27. 5. do 31. 5. 2019 bude v našej škôlke prebiehať ZBER PAPIERA.

   

 • Najbližšie nás čaká - POZOR ZMENA!

  Najbližšie nás čaká:

  - streda 22. 5. 2019 o 15.30 hod. DEŇ RODINY

  - štvrtok 16. 5. 2019 o 8.45 hod. Divadlo o psíčkovi a mačičke