Stretnutie rodičov

 

Milí rodičia,

 

v utorok 10. septembra 2019 o 15.30 hod. sa uskutoční STRETNUTIE RODIČOV v triede Lienok. Témou budú informácie o organizácii a priebehu školského roka 2018/2019.