Rodičovské stretnutie

 

Milí rodičia,

 

V stredu 1. februára 2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské stretnutie.

Uskutoční sa voľba členov Rady školy pri CMŠ za rodičov. Vaša účasť je nutná.