Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia, na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave a v zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005 v čase epidemického výskytu chrípky, oznamujeme uzatvorenie prevádzky v dňoch 20. 11. - 22. 11. 2019 z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

V tomto čase prebehne dezinfekcia zariadenia podľa odporúčaní RÚVZ Trnava.

Bežná prevádzka pokračuje v pondelok 25. 11. 2019 v obvyklom čase.

Zároveň oznamujeme, že vianočné fotenie sa prekladá na 3. 12. 2019 o 9.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.