Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase od 13. apríla do 18. apríla 2017 bude prevádzka v našej CMŠ prerušená. Bežná prevádzka pokračuje v stredu 19. apríla 2017 v obvyklom čase.