Prednáška o pripravenosti dieťaťa na školu

 

Milí rodičia, vo štvrtok 24. októbra 2019 o 15.30 hod. sa v jedálni CMŠ uskutoční prednáška na tému pripravenosti dieťaťa na školu. Prednášať bude psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci.