Podpora štrajku učiteľov

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice podporuje štrajk učiteľov.

Aktívne do štrajku nevstupujeme z dôvodu už minulo-týždennej obmedzenej prevádzky MŠ pre chorobnosť detí a zamestnancov.