Plánované aktivity v škôlke

Milí rodičia, 

najbližšie nás čaká:

- utorok 22. marca 2022 - Deň vody - prosíme Vás, aby ste deťom v tento deň obliekli niečo modré.

- utorok 29. marca 2022 - návšteva knižnice (Cvrčkovia),

- štvrtok 31. marca 2022 - návšteva knižnice (Včielky)

- piatok 1. apríla 2022 - návšteva planetária (Cvrčkovia a Včielky)

- utorok 5. apríla 2022 - návšteva knižnice (Lienky)