Najbližšie nás čaká

 Najbližšie nás čaká:

- utorok 3. decembra 2019 o 9.00 h – vianočné fotenie

- streda 4. decembra 2019 o 9.00 h – sv. omša v škôlke

- piatok 6. decembra 2019 o 9.00 h – Mikuláš v škôlke

- piatok 13. decembra 2019 o 10.30 h – divadlo pre deti v škôlke „Od Lucie do Vianoc“

- utorok 17. decembra 2019 o 15.00 h – vystúpenie detí pre rodičov v škôlke (v triede Lienok) – Mravčekovia a Lienky

- streda 18. decembra 2019 o 15.00 h - vystúpenie detí pre rodičov v škôlke (v triede Lienok) – Cvrčkovia a Včielky

- štvrtok 19. decembra 2019 – „Štedrá večera“ v škôlke

Posledný deň v škôlke pred vianočnými sviatkami bude piatok 20. decembra 2019. Prevádzka škôlky bude prerušená od 23. 12. 2019 do 6. 1. 2020. Bežná prevádzka bude pokračovať v utorok 7. januára 2020.