Najbližšie nás čaká

 

Najbližšie nás čaká:

- pondelok 11. novembra 2019 – nás navštívi Simsalala s hudobným programom

- pondelok 18. novembra 2019 – sv. omša v škôlke s pánom dekanom Jozefom Schwarzom

- štvrtok 21. novembra 2019 – vianočné fotenie

- piatok 29. novembra 2019 – vianočné tradície v podaní manželov Hlbockých