Najbližšie nás čaká

 

V stredu 2. októbra 2019 budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

V piatok 18. októbra 2019 sa naša škôlka pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Spoločne s deťmi sa budeme modliť ruženec. V tento deň nás navštívi aj misionár páter Martin Madassery, ktorý pochádza z indického štátu Kerala. Ako člen rehole verbistov momentálne pôsobí v Nitre.

 

Od 14. do 18. októbra 2019 bude v našej škôlke prebiehať zber papiera. Kontajner na papier, do ktorého môžete voľne vhadzovať papier, bude umiestnený na dvore.