Najbližšie nás čaká...

Aktivity v mesiaci november a december:

- 23.11. - posvätenie adventných vencov o 11.15 h

- 6.12. - Vitaj u nás Mikuláš!

- 7.12. - sv. omša v CMŠ

- 13.12. - vzájomné vystúpenie detí a dôchodcov z klubu Ruža

- 15.12. - vianočné vystúpenie detí o 15.30 h 

- 20.12. - "Štedrý obed"