Najbližšie nás čaká

 

Milí rodičia,

 

v pondelok 4. decembra 2017 bude prevádzka škôlky z organizačných dôvodov skrátená do 14.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si svoje detičky vyzdvihli do tohto času. Ďakujeme za pochopenie.

 

Najbližšie nás čaká:

 

-           6. decembra 2017 privítame v škôlke Mikuláša

 

-           14. decembra 2017 vianočné vystúpenie detí z tried Mravčekov a Lienok

 

-           19. decembra 2017 vianočné vystúpenie detí z tried Cvrčkov a Včielok

 

Vianočné vystúpenia sa uskutočnia pre rodičov detí v triede Včielok o 15.30 hod.

 

Vo štvrtok 21. decembra 2017 budeme mať „štedrý obed“. Tento deň bude zároveň posledným dňom prevádzky škôlky v tomto roku. Po Vianociach nastúpime opäť do škôlky v pondelok 8. januára 2018.