Keramický krúžok

Keramický krúžok bude v stredu 18. 10. 2017 o 14.00 hod.