ĎAKUJEME

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, zamestnancom CMŠ a hlavne dobrovoľníkom z drogérie DM, ktorí sa zúčastnili brigádyv dňoch 9. a 11. júna 2018. Vďaka dobrovoľníckemu projektu DM SPOLOČNE sa nám podarilo vyčistiť okolie plota na školskom dvore, jeho vybrúsenie a natretie veselými farbami. Aj vďaka Vám majú Vaše deti v areáli škôlky krajšie prostredie. ĎAKUJEME!