2% z dane pre naše deti

 

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % (3% ak ste boli dobrovoľníkom) z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

Vzor tlačiva Vyhlásenie... nájdete v sekcii Dokumenty.